Package : xdg-desktop-portal-gtk

Package details

Summary: Back-end implementation for xdg-desktop-portal using GTK+

Description:
A back-end implementation for xdg-desktop-portal that is using GTK+.


URL: https://github.com/flatpak/xdg-desktop-portal-gtk
License: LGPLv2+

Maintainer: ngompa

List of RPMs